AW FTE FB Cover (19June2019)-01.jpg

หลักสูตร FTE (เอฟเต้) คืออะไร

เอฟเต้ คือ หลักสูตรเพื่อพัฒนาเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ แบบครบเครื่อง ทันใจ และ เร่งรัด เราได้ออกแบบจากได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์และการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆทั่วโลกด้วยตัวเอง เรานำตัวอย่างและคำแนะมาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรพัฒนาธุรกิจของเรา ที่สำคัญทีมงานของเราต้องมีวินัยในตัวเองมาก เนื่องจากเรายังใหม่ เรามีสิ่งที่ต้องเรียนรู้และเตรียมความพร้อมมากกว่าเจ้าอื่น หลักสูตรของเราให้ความสำคัญกับfeedbackผู้เรียนมาก ในรุ่นที่1 โครงสร้างของหลักสูตรเปลี่ยนไปต่างจากแผนเดิมมาก แต่เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนร่วมกันดีไซน์ให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งออกมาเป็นโมเดลหลักสูตรที่ยืดหยุ่น พร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน


หลักสูตร FTE (เอฟเต้) เหมาะกับใคร

1. ทายาทธุรกิจ

ปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่ต้องสืบทอดกิจการจากครอบครัว ปัญหาที่พบบ่อยคือความกดดันในการรับช่วงต่อ เช่น คนรุ่นใหม่อาจมีวิธีการทำงานที่ต่างจากคนรุ่นก่อน การยอมรับจากครอบครัวและคนในองค์กร หรือ อยากออกมาสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง เนื้อหาในหลักสูตรจะช่วยให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา เช่น การปรับระบบบริษัทจากธุรกิจครอบครัวมาเป็นการบริหารแบบมืออาชีพ วิธีการรับมือในการทำงานกับพ่อแม่ญาติพี่น้อง หรือ การค้นหาแนวทางที่จะออกมาสร้างธุรกิจเอง

2. เจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่

จากสถิติพบว่า 90% ของ Startup และ SME มักจะไปไม่ถึงฝัน มีเพียงแค่ 10% เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ เนื้อหาในหลักสูตรจะแนะนำแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อทำให้เข้าใจว่าทำอย่างไร ธุรกิจจะสามารถอยู่ในกลุ่ม 10% ที่ประสบความสำเร็จ

3. พนักงานบริษัท

ผู้ที่อยากก้าวข้าม income security และมีความฝันในการเป็นเจ้าของธุรกิจ หลักสูตรนี้จะช่วยค้นพบตัวตนว่าเราพร้อมและเหมาะสมที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆหรือไม่


หลักสูตร FTE (เอฟเต้) แตกต่างจากหลักสูตรอื่นอย่างไร

ปัจจุบัน SME ไทยได้รับโอกาสเพื่อพัฒนาธุรกิจเพิ่มขึ้นมาก โดยมีหน่วยงานต่างๆในภาครัฐและเอกชนเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยังมี SME อีกจำนวนมาก ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงโอกาสสำคัญ บริษัท VP Coaching & Consulting จำกัด จึงได้จัดทำหลักสูตร Fast-Track Entrepreneur (FTE) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจยุคใหม่แบบครบวงจร

ความมุ่งมั่นของผู้บริหารและทีมงานที่ต้องการจะพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อสอดคล้องกับการทำธุรกิจในยุคดิจิตอล FTE จึงได้ถูกพัฒนาเพื่อเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีความพร้อมในเรื่องเงินทุน เครือข่าย เทคโนโลยี และพื้นที่ขาย ที่จะผลักดัน SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืน แม้ว่าจบหลักสูตรไปแล้ว ทุกธุรกิจสามารถหารือเพื่อขอคำปรึกษาจากทีมวิทยากรและได้รับการดูแลจากทีมงานอย่างต่อเนื่องถาวร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น

ข้อดีของวัฒนธรรมองค์กรต่างชาติ คือ พวกเขามักจะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลำแข้ง รู้จริงในสิ่งที่ทำ และมีวินัยการทำงานที่ชัดเจน เนื่องจากนักธุรกิจชาวต่างชาติจำนวนมากเป็นผู้ประสบความสำเร็จด้วยตัวเองและเคยล้มลุกคลุกคลานมาก่อน พวกเขาจึงเข้าใจเข้าถึงความรู้สึกของผู้ที่กำลังสร้างตัวได้ดี และจะมีนิสัยชอบช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้อื่น เนื่องจากตัวเองเคยลำบากมาก่อนและมีความตั้งใจให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนข้อดีของวัฒนธรรมองค์กรของไทย คือ การให้ความสำคัญกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คนไทยดูแลหัวหน้า ลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานเหมือนคนในครอบครัว แต่ชาวต่างชาติอาจจะแยกแยะความเป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนหรือคนในครอบครัวอย่างชัดเจน หลักสูตรนี้จะผสมผสานระหว่างข้อดีของวัฒนธรรมองค์กรไทยและชาวต่างชาติ คือ ความเอาจริงเอาจังกับในการเป็นเจ้าของธุรกิจ การได้รับความรู้คำปรึกษาจากประสบการณ์จริงของผู้ใหญ่ใจดี ซึ่งเป็นนักธุรกิจรุ่นเก๋าที่เคยผ่านชีวิตมาอย่างโชกโชน ผ่านวิกฤติจนสามารถสร้างบริษัทที่มั่นคง และ ที่สำคัญ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ให้เจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ผู้มาเข้าร่วม FTE ช่วยเหลือดูแลกันแบบคนในครอบครัว